Pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści  z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami!

 Część artystyczną przygotowała wychowawczyni klasy I – p. Aneta Bryła. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły.

         Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem p. dyrektor szkoły – Beaty Ogłaza, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Bieżeniu.

        Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej.  Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 

       Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasowała uczniów i wraz z wychowawczynią wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla swoich młodszych kolegów piórniki, a Rodzice – rożki ze słodkościami.