OGŁOSZENIE

W związku z udziałem nauczycieli w Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Bieżeniu ustala dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 17 listopada 2017r.

W tym terminie  dla wszystkich chętnych odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.