II Gminny Przegląd Folklorystyczny dla Dzieci i Młodzieży

28 października w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Weglowicach odbył się II Gminny Przegląd Folklorystyczny dla Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka,  Urząd Gminy Wręczyca Wielka oraz  Szkołę Podstawową w Węglowicach. Celem przeglądu było pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży, kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców województwa śląskiego, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przeglądu poprzez bezpośredni
kontakt z pieśnią, prozą i poezją, tańcem oraz muzyką folkloru, kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych, umacnianie więzi międzyludzkich.

Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa artystów prezentujących swoje umiejętności taneczne i wokalne. Wszystkim  serdecznie gratulujemy udanych występów!!