Ewakuacja!!

Uczniowie wraz z nauczycielami systematycznie ćwiczą bezpieczne sposoby opuszczania szkoły podczas alarmów. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń jest zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
P

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.