Narodowy dzien czytania Pana Tadeusza

8 września, w ramach Narodowego czytania „Pana Tadeusza”, uczennice klasy VI zaprezentowały swoim kolegom fragmenty dzieła Adama Mickiewicza.

Ogólnopolska akcja zainaugurowana została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dwusetną rocznicę wydarzeń opisanych w poemacie Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Projekt ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury – najpopularniejszego dzieła jednego z największych polskich poetów.