Inauguracja roku szkolnego na Jasnej Górze.

Nowy rok szkolny w woj. śląskim zainaugurowano Mszą św. na Jasnej Górze. W sanktuarium, we wtorek 3 września, zgromadzili się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, pracownicy delegatur, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół, a także uczniowie. Obecna była m.in. Lidia Burzyńska, poseł na Sejm; Alicja Janowska, dyr. Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Jacek Szczotka, wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty. Wystawiono kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, w tym poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Bieżeniu. Mszy św. odprawionej o godz. 16.00 w jasnogórskiej bazylice przewodniczył bp Andrzej Przybylski z Częstochowy.