Inauguracja roku szkolnego 2019/ 2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 miało szczególny charakter, związane było z upamiętnieniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na apelu uczcili minutą ciszy ofiary wojny, a odśpiewaniem hymnu państwowego oddali hołd akcji „Przerwany marsz….”polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Zaplanowana na pierwszy dzień szkoły akcja miała być okazją wspólnego przywitania nowego roku szkolnego przez starsze i młodsze pokolenie.Gośćmi honorowymi byli: Pani Janina Jelonek i Pan Jan Cebula. Po uroczystej akademii wszyscy uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami klas.
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.