INFORMACJA!!!

Dyrektor Szkoły informuje, że egzamin ośmioklasisty

odbędzie się w zaplanowanym terminie.

mgr Beata Ogłaza