Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 28.03.2019 w Szkole Podstawowej w Bieżeniu został rozegrany Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego. Turniej był skierowany do młodzieży szkolnej klas IV – VI, zgłosiło się 5 drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców.  Współorganizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który ufundował puchary i nagrody dla najlepszych zawodników w danych kategoriach oraz dyplomy dla wszystkich szkół.

Spotkanie rozpoczęło się  powitaniem przez Panią Dyrektor Beatę Ogłaza wszystkich na sali, wyjaśnieniu celu jakiemu jest poświęcony i ogłoszono otwarcie imprezy sportowej. Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało także o kolejności rozgrywek w poszczególnych kategoriach. Zawody były rozgrywane systemem pucharowym.

Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 2 stoły, przy których zaangażowano 4 sędziów. Wraz z nauczycielami wf czuwali oni nad prawidłowym przebiegiem zawodów. W każdej z grup zawodników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom.

Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników, co bardzo cieszyło organizatorów oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.