Pasowanie na Czytelnika

Nasza biblioteka szkolna zyskała nowych czytelników.

29 marca odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Dzieci nauczyły się prawidłowego wypożyczania książek oraz poznały zasady obowiązujące  w bibliotece.

Po złożeniu uroczystego ślubowania pierwszoklasiści stali się czytelnikami biblioteki

i samodzielnie wybrali swoją pierwszą książkę.

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało kolorowy dyplom oraz zakładkę do książki. Pasowaniu towarzyszyła wystawa najciekawszych książek dla dzieci.