„KOCHAM OJCZYZNĘ BARDZIEJ NIŻ WŁASNE SERCE- PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ”.

W dniach 06.11- 08.11 nasi uczniowie z klasy 8: Oskar Hadrian, Amelia Winecka, Maja Szulc brali udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Projekt nosił nazwę: „KOCHAM OJCZYZNĘ BARDZIEJ NIŻ WŁASNE SERCE- PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ”. Projekt miał na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatwlskich, kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i społecznym. Przedsięwzięcia, w których uczniowie brali udział to m.in: spotkanie ze świadkiem historii, warsztaty muzyczne przy ognisku, warsztaty plastyczne, warsztaty ceremoniału, warsztaty fotograficzne, literacko-teatralne, zajęcia sportowe, ognisko, prelekcja i prezentacja historyczna, wyjście do Źródełka Objawienia.