Koło współpracy

Koło Współpracy w bardzo dobry sposób uczy komunikacji, zgrania, wspólnego działania, a przede wszystkim pozwala na osiągniecie wspólnego sukcesu zespołowego. Wychodzimy z założenia, że w procesie pracy z grupą bardzo ważnym elementem jest dobra komunikacja, która pozwala na osiągnięcie sukcesu zespołowego, a co za tym idzie sukcesu indywidualnego każdego członka zespołu. Koło współpracy działa w taki sposób, że każdy członek grupy musi brać udział w rozwiązaniu zadania, ponieważ w przeciwnym razie grupa nie osiągnie sukcesu. Oto efekty: