Szkoła pamięta

Szkoła Podstawowa w Bieżeniu, dołączyła się do ponad 11 tysięcy innych placówek, które wzięły akcji MEN „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miejsca zamieszkania, regionu i  społeczności. W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty, tworzyli gazetki tematyczne. Czynni harcerze pełnili warty przy grobach poległych. W szkole odbyła się również uroczysta modlitwa za zmarłych.