Konkurs „Uczynki miłosierdzia jako dzieła miłości”

Na przełomie kwietnia i maja w naszej szkole odbył się Konkurs Literacko-Plastyczny „Uczynki miłosierdzia jako dzieła miłości”. Uczniowie przedstawiali swoje wyobrażenia na temat niesienia pomocy drugiej osobie będącej w potrzebie w formie plastycznej, a także krótkiej wypowiedzi pisemnej – opowiadania, listu, kartki z pamiętnika. W konkursie literackim pierwsze miejsce zajęła Nikola Sośniak, II miejsce Julia Czaja i Jakub Łebek, III miejsce Nikola Sołtysiak. W konkursie plastycznym I miejsce zajął Dawid Kabziński, II miejsce Kamil Kabziński, III miejsce Kinga Konieczna. Gratulujemy!