Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem już za nami

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem – sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę szóstą. Sprawdzian szóstoklasisty pełni dla nas znaczącą rolę podsumowującą trzyletnią pracę. W tym roku Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty był przeprowadzony w pierwszym tygodniu kwietnia
( 6 kwietnia)
– czyli w terminie organizacji sprawdzianu państwowego. We wszystkich szkołach w Polsce uczniowie przystąpili do niego tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia oraz motywuje ich do nauki przed zapowiadaną „małą maturą” po klasie ósmej.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które wszystkie szkoły otrzymają 15 maja.