Pielgrzymka szkół SPSK na Jasną Górę

14 czerwca po raz piętnasty zjednoczyliśmy się z rówieśnikami z innych placówek prowadzanych przez Stowarzyszenie na pątniczym szlaku przed obliczem Matki.
Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia celebrowana na jasnogórskich błoniach. W czasie homilii Arcybiskup – ks. Wacław Depo – wskazując zagrożenia, na które narażony jest współcześnie młody człowiek nawoływał do odpowiedzialności i odwagi. Msza zakończyła się złożonym przez p. prezes – Violettę Błasiak aktem zawierzenia, w którym Pani Prezes powierzała wstawiennictwu Maryi wszystkie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie, uczniów i nauczycieli z każdej z placówek oraz wszelkie problemy i radości.
Po złożonym akcie zawierzenia wszyscy uczestnicy uwielbiali Boga tańcem i śpiewem w koncercie zagranym przez Siewców Lednicy. Muzyka sprawiła wszystkim wiele radości, która był tym większa, że z zespołem gościnnie wstąpił bp. Antoni Długosz.
Następnie udaliśmy się na spotkanie z s. Darianą, która przybliżyła nam nie tylko krajobraz Kenii ale nade wszystko wielkie dzieło prowadzonej tam misji, w której każdy dzięki adopcji serca może mieć swój udział.

Zanim rozeszliśmy się do swoich domów zjednoczyliśmy się we wspólnej modlitwie i przez ręce ks. Ryszarda Półtoraka przyjęliśmy błogosławieństwo.