Umiem pływać

Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni ,,Delfin” w Kłobucku, pod kierunkiem instruktorów: p. Michała Kalke i p. Justyny Puchała i ratowników, uczniowie poznawali tajniki nauki pływania. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć. Frekwencja uczniów na zajęciach była bardzo wysoka.

Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Realizacja zajęć podzielona była na 4 fazy:

– faza 1 (lekcje 1-5) obejmowała opanowanie takich czynności jak zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, naukę wydechu do wody i ćwiczenia wypornościowe. Faza ta została zakończona sprawdzianem I na stopień RYBKA. Stopień RYBKA uzyskali wszyscy uczniowie.

faza 2 (lekcje 6-10) obejmowała naukę leżenia na piersiach i grzbiecie, proste skoki do wody oraz opanowanie poślizgów na piersiach. Faza ta została zakończona sprawdzianem II na stopień FOKA. Stopień FOKA uzyskali wszyscy uczniowie.

– faza 3 (lekcje 11-15) obejmowała opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie i do kraula na piersiach z wydechem oraz elementy nurkowania w głąb. Faza ta została zakończona sprawdzianem na III stopień NUREK. Stopień NUREK uzyskało 21 uczniów.

– faza 4 (lekcje 16-20) obejmowała opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w dal i w głąb oraz wykonywanie skoków do wody głębokiej. Faza ta została zakończona sprawdzianem na IV stopień DELFINEK. Stopień DELFINEK uzyskało 15 uczniów.

Ostatnie zajęcia na basenie zostały zorganizowane w formie gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elementów nauki pływania. Dostarczyły dzieciom wiele radości i niezapomnianych przeżyć.

Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.