Sprzątanie świata

21 września nasza placówka wzięła udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata”, która tym razem przebiegnie pod hasłem:
„AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”.

Celem tegorocznej edycji jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia około 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.