Tydzień wychowania

W dniach 10 – 14 września trwał w szkole „Tydzień wychowania”. Każdego dnia odbywały się zbiórki: nakrętek, puszek, baterii. Uczniowie pisali kartki do Powstańców, dziękując za możliwość życia w wolnej Polsce. Odbył się także konkurs literacko – plastyczny dotyczący życia św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.