TYDZIEŃ PAPIESKI

W dniach 16.10.-20.10.2023r. w szkole obchodziliśmy Tydzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II człowiek z pasją”. 

Obchody rozpoczęliśmy udziałem w uroczystej Mszy św., która odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Jacka w Borze Zapilskim.

W ramach różnych lekcji poznawaliśmy zainteresowania naszego Patrona. Na muzyce śpiewaliśmy „Barkę”, „Abba Ojcze” i inne ulubione pieśni Papież Polaka. W trakcie zajęć z geografii badaliśmy trasy Jego licznych pielgrzymek, na języku polskim czytaliśmy fragmenty dzieła Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość” oraz wierszy Karola Wojtyły, a podczas historii poznawaliśmy ciekawostki z Jego życia. 

Odmówiliśmy wspólnie różaniec, który był jedną z ulubionych modlitw naszego Patrona. Tworzyliśmy też plakaty i prace plastyczne.

Odbyły zawody sportowe dla klas I – III, wyłoniliśmy również „Sportowca z pasją”.

Podsumowaniem tych działań był konkurs wiedzy o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II, w którym zwyciężyli reprezentanci klasy IV – Hanna Marczak i Łukasz Janik. II miejsce zajęła klasa V – Marcel Mielczarek i Lena Pałczyńska, III – klasa VIII – Izabela Czaja i Dawid Kabziński.