Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania przewodniczącym został Kacper Biernacki, a wspomagać go będą: Sandra Szarzeć i Karolina Bryła. Opiekunki nowego  samorządu to, podobnie jak w roku ubiegłym, p. Jadwiga Soboniak i p. Aneta Bryła.