XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STOWARZYSZENIA NA JASNĄ GÓRĘ

13 września 2019 roku w liczbie ok. 4 tys. uczniów, nauczycieli i duszpasterzy ze szkół SPSK z terenu całej Polski, przybyliśmy na Jasną Górę, by jak co roku złożyć swój pokłon Matce Najświętszej, a także podziękować Jej i Panu Bogu za  dar osoby Ojca Świętego Jana Pawła II i wolnej Ojczyzny,a także za miniony rok szkolny. Prosiliśmy też Matkę Bożą o wyproszenie wszelkich łask, niezbędnych do podejmowania apostolstwa w naszych środowiskach i świecie, dawania świadectwa wiary, a także o Boże Błogosławieństwo dla każdego z nas, naszych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.

Podczas tegorocznej pielgrzymki uroczystą Eucharystię na szczycie Jasnej Góry sprawował  J.E. Ks. Bp. Andrzej Przybylski.